Мебельная фабрика Joiner

Кухня студія

ВАРТІСТЬ ПОГОННОГО МЕТРА КУХНІ.

Вартість погонного метра кухні залежить від матеріалу, розмірів, фурнітури і внутрішнього наповнення. У наші ціни погонного метра кухні входять: верхня і нижня частина кухні в стандартних розмірах, стільниця, фурнітура середньої цінової категорії, доставка і установка вироби по Києву та Київській області. Доставка по Україні прораховується і озвучується окремо. Терміни виготовлення виробу залежать від обраної вами фасадної частини. Чим складніше, унікальніше, особливе, різноманітніше фасадна частина, тим довший термін виготовлення виробу.

Замовте прямо зараз безкоштовний виклик дизайнера!

Залишити заявку

(099) 158 - 59 - 45 (096) 106 - 44 - 06 (073) 840 - 04 - 03

Попередньо ви оплачуєте замірщику під час його візиту - від 200 грн, ця сума автоматично віднімається від вартості замовлення! Таким чином замір для вас безкоштовний!

кухня студия на заказ - 1
кухня студія на замовлення - 1
кухня студия на заказ - 2
кухня студія на замовлення - 2
кухня студия на заказ - 3
кухня студія на замовлення - 3
кухня студия на заказ - 4
кухня студія на замовлення - 4
кухня студия на заказ - 5
кухня студія на замовлення - 5
кухня студия на заказ - 6
кухня студія на замовлення - 6
кухня студия на заказ - 7
кухня студія на замовлення - 7
кухня студия на заказ - 8
кухня студія на замовлення - 8
кухня студия на заказ - 9
кухня студія на замовлення - 9
кухня студия на заказ - 10
кухня студія на замовлення - 10
кухня студия на заказ - 11
кухня студія на замовлення - 11
кухня студия на заказ - 12
кухня студія на замовлення - 12
кухня студия на заказ - 13
кухня студія на замовлення - 13
кухня студия на заказ - 14
кухня студія на замовлення - 14
кухня студия на заказ - 15
кухня студія на замовлення - 15
кухня студия на заказ - 16
кухня студія на замовлення - 16
кухня студия на заказ - 17
кухня студія на замовлення - 17
кухня студия на заказ - 18
кухня студія на замовлення - 18
кухня студия на заказ - 19
кухня студія на замовлення - 19
кухня студия на заказ - 20
кухня студія на замовлення - 20
кухня студия на заказ - 21
кухня студія на замовлення - 21
кухня студия на заказ - 22
кухня студія на замовлення - 22
кухня студия на заказ - 23
кухня студія на замовлення - 23
кухня студия на заказ - 24
кухня студія на замовлення - 24
кухня студия на заказ - 25
кухня студія на замовлення - 25
кухня студия на заказ - 26
кухня студія на замовлення - 26
кухня студия на заказ - 27
кухня студія на замовлення - 27
кухня студия на заказ - 28
кухня студія на замовлення - 28
кухня студия на заказ - 29
кухня студія на замовлення - 29
кухня студия на заказ - 30
кухня студія на замовлення - 30
кухня студия на заказ - 31
кухня студія на замовлення - 31
кухня студия на заказ - 32
кухня студія на замовлення - 32
кухня студия на заказ - 33
кухня студія на замовлення - 33
кухня студия на заказ - 34
кухня студія на замовлення - 34
кухня студия на заказ - 35
кухня студія на замовлення - 35
кухня студия на заказ - 36
кухня студія на замовлення - 36
кухня студия на заказ - 37
кухня студія на замовлення - 37
кухня студия на заказ - 38
кухня студія на замовлення - 38
кухня студия на заказ - 39
кухня студія на замовлення - 39
кухня студия на заказ - 40
кухня студія на замовлення - 40
кухня студия на заказ - 41
кухня студія на замовлення - 41
кухня студия на заказ - 42
кухня студія на замовлення - 42
кухня студия на заказ - 43
кухня студія на замовлення - 43
кухня студия на заказ - 44
кухня студія на замовлення - 44
кухня студия на заказ - 45
кухня студія на замовлення - 45
кухня студия на заказ - 46
кухня студія на замовлення - 46
кухня студия на заказ - 47
кухня студія на замовлення - 47
кухня студия на заказ - 48
кухня студія на замовлення - 48
кухня студия на заказ - 49
кухня студія на замовлення - 49
кухня студия на заказ - 50
кухня студія на замовлення - 50
кухня студия на заказ - 51
кухня студія на замовлення - 51
кухня студия на заказ - 52
кухня студія на замовлення - 52
кухня студия на заказ - 53
кухня студія на замовлення - 53
кухня студия на заказ - 54
кухня студія на замовлення - 54
кухня студия на заказ - 55
кухня студія на замовлення - 55
кухня студия на заказ - 56
кухня студія на замовлення - 56
кухня студия на заказ - 57
кухня студія на замовлення - 57
кухня студия на заказ - 58
кухня студія на замовлення - 58
кухня студия на заказ - 59
кухня студія на замовлення - 59
кухня студия на заказ - 60
кухня студія на замовлення - 60
кухня студия на заказ - 61
кухня студія на замовлення - 61
кухня студия на заказ - 62
кухня студія на замовлення - 62
кухня студия на заказ - 63
кухня студія на замовлення - 63
кухня студия на заказ - 64
кухня студія на замовлення - 64
кухня студия на заказ - 65
кухня студія на замовлення - 65
кухня студия на заказ - 66
кухня студія на замовлення - 66
кухня студия на заказ - 67
кухня студія на замовлення - 67
кухня студия на заказ - 68
кухня студія на замовлення - 68
кухня студия на заказ - 69
кухня студія на замовлення - 69
кухня студия на заказ - 70
кухня студія на замовлення - 70
кухня студия на заказ - 71
кухня студія на замовлення - 71
кухня студия на заказ - 72
кухня студія на замовлення - 72
кухня студия на заказ - 73
кухня студія на замовлення - 73
кухня студия на заказ - 74
кухня студія на замовлення - 74
кухня студия на заказ - 75
кухня студія на замовлення - 75
кухня студия на заказ - 76
кухня студія на замовлення - 76
кухня студия на заказ - 77
кухня студія на замовлення - 77
кухня студия на заказ - 78
кухня студія на замовлення - 78
кухня студия на заказ - 79
кухня студія на замовлення - 79
кухня студия на заказ - 80
кухня студія на замовлення - 80
кухня студия на заказ - 81
кухня студія на замовлення - 81
кухня студия на заказ - 82
кухня студія на замовлення - 82
кухня студия на заказ - 83
кухня студія на замовлення - 83
кухня студия на заказ - 84
кухня студія на замовлення - 84
кухня студия на заказ - 85
кухня студія на замовлення - 85
кухня студия на заказ - 86
кухня студія на замовлення - 86
кухня студия на заказ - 87
кухня студія на замовлення - 87
кухня студия на заказ - 88
кухня студія на замовлення - 88
кухня студия на заказ - 89
кухня студія на замовлення - 89
кухня студия на заказ - 90
кухня студія на замовлення - 90
кухня студия на заказ - 91
кухня студія на замовлення - 91
кухня студия на заказ - 92
кухня студія на замовлення - 92
кухня студия на заказ - 93
кухня студія на замовлення - 93
кухня студия на заказ - 94
кухня студія на замовлення - 94
кухня студия на заказ - 95
кухня студія на замовлення - 95
кухня студия на заказ - 96
кухня студія на замовлення - 96
кухня студия на заказ - 97
кухня студія на замовлення - 97
кухня студия на заказ - 98
кухня студія на замовлення - 98
кухня студия на заказ - 99
кухня студія на замовлення - 99
кухня студия на заказ - 100
кухня студія на замовлення - 100
кухня студия на заказ - 101
кухня студія на замовлення - 101
кухня студия на заказ - 102
кухня студія на замовлення - 102
кухня студия на заказ - 103
кухня студія на замовлення - 103
кухня студия на заказ - 104
кухня студія на замовлення - 104
кухня студия на заказ - 105
кухня студія на замовлення - 105
кухня студия на заказ - 106
кухня студія на замовлення - 106
кухня студия на заказ - 107
кухня студія на замовлення - 107
кухня студия на заказ - 108
кухня студія на замовлення - 108
кухня студия на заказ - 109
кухня студія на замовлення - 109
кухня студия на заказ - 110
кухня студія на замовлення - 110
кухня студия на заказ - 111
кухня студія на замовлення - 111
кухня студия на заказ - 112
кухня студія на замовлення - 112
кухня студия на заказ - 113
кухня студія на замовлення - 113
кухня студия на заказ - 114
кухня студія на замовлення - 114
кухня студия на заказ - 115
кухня студія на замовлення - 115
кухня студия на заказ - 116
кухня студія на замовлення - 116
кухня студия на заказ - 117
кухня студія на замовлення - 117
кухня студия на заказ - 118
кухня студія на замовлення - 118
кухня студия на заказ - 119
кухня студія на замовлення - 119
кухня студия на заказ - 120
кухня студія на замовлення - 120
кухня студия на заказ - 121
кухня студія на замовлення - 121
кухня студия на заказ - 122
кухня студія на замовлення - 122
кухня студия на заказ - 123
кухня студія на замовлення - 123
кухня студия на заказ - 124
кухня студія на замовлення - 124
кухня студия на заказ - 125
кухня студія на замовлення - 125
кухня студия на заказ - 126
кухня студія на замовлення - 126
кухня студия на заказ - 127
кухня студія на замовлення - 127
кухня студия на заказ - 128
кухня студія на замовлення - 128
кухня студия на заказ - 129
кухня студія на замовлення - 129
кухня студия на заказ - 130
кухня студія на замовлення - 130
кухня студия на заказ - 131
кухня студія на замовлення - 131
кухня студия на заказ - 132
кухня студія на замовлення - 132
кухня студия на заказ - 133
кухня студія на замовлення - 133
кухня студия на заказ - 134
кухня студія на замовлення - 134
кухня студия на заказ - 135
кухня студія на замовлення - 135
кухня студия на заказ - 136
кухня студія на замовлення - 136
кухня студия на заказ - 137
кухня студія на замовлення - 137
кухня студия на заказ - 138
кухня студія на замовлення - 138
кухня студия на заказ - 139
кухня студія на замовлення - 139
кухня студия на заказ - 140
кухня студія на замовлення - 140
кухня студия на заказ - 141
кухня студія на замовлення - 141
кухня студия на заказ - 142
кухня студія на замовлення - 142
кухня студия на заказ - 143
кухня студія на замовлення - 143
кухня студия на заказ - 144
кухня студія на замовлення - 144
кухня студия на заказ - 145
кухня студія на замовлення - 145
кухня студия на заказ - 146
кухня студія на замовлення - 146
кухня студия на заказ - 147
кухня студія на замовлення - 147
кухня студия на заказ - 148
кухня студія на замовлення - 148
кухня студия на заказ - 149
кухня студія на замовлення - 149
кухня студия на заказ - 150
кухня студія на замовлення - 150
кухня студия на заказ - 151
кухня студія на замовлення - 151
кухня студия на заказ - 152
кухня студія на замовлення - 152
кухня студия на заказ - 153
кухня студія на замовлення - 153
кухня студия на заказ - 154
кухня студія на замовлення - 154
кухня студия на заказ - 155
кухня студія на замовлення - 155
кухня студия на заказ - 156
кухня студія на замовлення - 156
кухня студия на заказ - 157
кухня студія на замовлення - 157
кухня студия на заказ - 158
кухня студія на замовлення - 158
кухня студия на заказ - 159
кухня студія на замовлення - 159
кухня студия на заказ - 160
кухня студія на замовлення - 160
кухня студия на заказ - 161
кухня студія на замовлення - 161
кухня студия на заказ - 162
кухня студія на замовлення - 162
кухня студия на заказ - 163
кухня студія на замовлення - 163
кухня студия на заказ - 164
кухня студія на замовлення - 164
кухня студия на заказ - 165
кухня студія на замовлення - 165
кухня студия на заказ - 166
кухня студія на замовлення - 166
кухня студия на заказ - 167
кухня студія на замовлення - 167
кухня студия на заказ - 168
кухня студія на замовлення - 168
кухня студия на заказ - 169
кухня студія на замовлення - 169
кухня студия на заказ - 170
кухня студія на замовлення - 170
кухня студия на заказ - 171
кухня студія на замовлення - 171
кухня студия на заказ - 172
кухня студія на замовлення - 172
кухня студия на заказ - 173
кухня студія на замовлення - 173
кухня студия на заказ - 174
кухня студія на замовлення - 174
кухня студия на заказ - 175
кухня студія на замовлення - 175

Вартість погонного виробу, в залежності від фасадної частини і терміни виготовлення від меблевої фабрики «Joiner.com.ua»:
· Фасади з ЛДСП = від 6000 грн метр погонний терміни виготовлення = 21 робочий день;
· Фасади з плівкового МДФ = від 8000 грн метр погонний терміни виготовлення = 28 робочих днів;
· Фасади з фарбованого МДФ = від 9000 грн метр погонний терміни виготовлення = 28 робочих днів;
· Фасади з ПАТИНИРОВННОГО МДФ = від 9000 грн метр погонний терміни виготовлення = 28 робочих днів;
· Фасади фотодрук на ДСП = від 9000 грн метр погонний терміни виготовлення = 28 робочих днів;
· Фасади з АГТ профілю, Збірні, = від 9000 грн метр погонний терміни виготовлення = 28 робочих днів;
· Фасади ЛАКОБЕЛЬ / ЛАКОМАТ + МДФ = від 8000 грн метр погонний терміни виготовлення = 28 робочих днів;
· Фасади в алюмінієвому профілі = від 8000 грн метр погонний терміни виготовлення = 28 робочих днів;
· Фасади з АКРИЛОВОГО пластику = від 9000 грн метр погонний терміни виготовлення = 28 робочих днів;
· Фасади з МДФ з 3-D фрезеруванням = від 9000 грн метр погонний терміни виготовлення = 28 робочих днів;
· Фасади шпонування ДЕРЕВОМ = від 11000 грн метр погонний терміни виготовлення = 40 робочих днів;
· Фасади з НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА = від 14000 грн метр погонний терміни виготовлення = від 60 робочих днів;

Пластикові кухонні фасади є не розбірними. Цей бездоганний в усіх відношеннях матеріал використовується для створення дизайнерських меблів бізнес класу. Неперевершений коефіцієнт відбиття вдало гармонує з бездоганно гладкою поверхнею фасадів, оброблених акриловим пластиком. При цьому Замовник не обмежений колірною гамою, так як дані матеріали представлені на ринку вражаючим діапазоном кольорів, від глибоко – пурпурного, до аристократично-бірюзового. У більшості випадків, акриловий пластик вибирається для обробки фасадів кухонних меблів, так як такі поверхні легко очищаються від будь-яких забруднень і не втрачають привабливості у вологому середовищі зі змінною температурою. Але все частіше подібна обробка миготить в інтер'єрах віталень, спальних і ванних кімнат, створених в стилі модерн. При попередньому прорахунку вироби ми можемо надати вартість в декількох варіантах, що дасть вам можливість порівняти і вибрати для себе підходящий варіант вартості виробу.

Меблеві фасади з фільонкою. Збірні меблеві МДФ фасади. Меблеві фасади агт профіль. Комбіновані меблеві фасади. Нестандартні меблеві фасади.

Кухні з рамковими фасадами дуже сучасні і стильні. Рамкові фасади по-іншому називають – збірними фасадами. Збірні фасади для кухні роблять з рамок (рамки роблять з дсп, пластика, мдф, патинованих профілів, шпону і натурального дерева). Збірні мдф фасади виготовляються шляхом складання 1 фасаду з 5 деталей. 4 з яких складають рамку і 1 фільонку. У разі, коли фасад повинен бути зі склом або вітражем, вони встановлюються замість фільонки. У всіх випадках зі зворотного боку на фасаді видно і відчутно виділяється рамка, що і відрізняє даний вид фасадів від всіх інших. Частка рамкових фасадів у виробництві меблів досить висока і постійно зростає. Вони поєднують в собі гарний зовнішній вигляд і простоту виготовлення в порівнянні з іншими видами фасадів. Основна перевага рамкових фасадів - при їх виготовленні немає проблем, пов'язаних з нестандартними розмірами, як, наприклад, у плівкових фасадів з мдф або постформінгу. Це дозволяє робити Фасади будь-яких розмірів, що дуже важливо при виробництві меблів за індивідуальними замовленнями. Всередині рамкового фасаду, вставку можна комбінувати, вибираючи декори рамки. Іншими словами, рамка меблевого фасаду може бути одного кольору, а вставка — іншого кольору. Відмінність рамкових фасадів від інших видів меблевих фасадів в тому, що з їх допомогою можна створювати безліч дизайнів меблів. При попередньому прорахунку вироби ми можемо надати вартість в декількох варіантах, що дасть вам можливість порівняти і вибрати для себе підходящий варіант вартості виробу.


Читайте також
Що про нас
кажуть клієнти
Ваша думка дуже важлива для нас

залишити відгук     читати всі відгуки
Меня зовут Влад. Заказал на фабрике «Joiner»: кабинет руководителя, переговорную, офисную кухню. Плюс потом и колонну обшили зеркалами с фацетом. Мне предложили на выбор три варианта авторского дизайна интерьера. Мебели было много, сроки «поджимали» и финансы были лимитированы. Все получилось. Команда специалистов сработала оперативно, за что очень благодарен. Все получилось, стало отлично. Так держать! Влад
ЗАКАЗАЛ У РЕБЯТ КУХНЮ БЕЛУЮ: КРАШЕНЫЙ МДФ КАМЕНЬ СТОЛЕШКА СЕРВОДРАЙВЫ БЛЮМ ПОДСВЕТКА ЛЕД! ВСЕ КРУТО! ВСЕ УСТАНОВИЛИ. А ПОТОМ ЕЩЕ И СКИНАЛЬКУ ЗАКАЗАЛ! НА ДИАМАНТЕ СТЕКЛЕ. ВООБЩЕ БОМБА. ПРАЗДНОВАЛИ ДНЮХУ — РОДСТВЕННИКИ В ВОСТОРГЕ) НАША КУХНЯ — НАША ГОРДОСТЬ) СЛЕДУЮЩАЯ МЕБЕЛЬ — В ГОСТИНУЮ БУДЕМ ЗАКАЗЫВАТЬ. СПАСИБО. ВСЕ СУПЕР! ВСЕ НРАВИТСЯ. РЕКОМЕНДУЮ. С УВ. ОЛЕГ.КИЕВ
Хочу выразить свое восхищение вашей работой! Я заказывала скинали на кухню, радует глаз нет слов чтобы выразить как рада своему новому виду кухни. Отдельное грамаднейшее спасибо специалисту по работе с клиентами ОКСАНОЧКЕ. С вас должны брать пример все фирмы во всех странах, вы лучшая!!! Удачи вашей фирме, и главное не понижайте планку в сервисе, он у вас на высочайшем уровне! Спасибо за приятную работу!!)) Инга. Норвегия
Дверцу вчера получил. Спасибо. Кабинетом не перестаю любоваться. Все четко! Все на шкантах, без конформатов, без стяжек и лишних дырок! Ни где нет ни каких лишних шурупов. На всех видимых местах правильно подобрана структура ЛДСП (Вы лучше меня знаете, что на клифе есть выпуклая и плоская сторона.) Короче, любуюсь продуманностью и качественным исполнением. Спасибо. С уважением, Дмитрий ДМИТРИЙ
Замовлення онлайн
Від виробника

З нами ви отримаєте:

  • Меблі від виробника
  • Вигідна ціна
  • Висока якість
  • Виготовлення в срок
  • Широкий вибір
  • Виготовлення на замовлення